10 votes

Azerbaijan encroaches into Georgian territory