4 votes

The Smiths - Bigmouth Strikes Again (1986)